Prijavi se

Uslovi korištenja

O platformi

Platforma koja se nalazi na internet domeni www.putovaobih.com je platforma koja omogućava kupcima da rezervišu turističku turu, smještaj ili ulaznicu za događaj. Cjelokupna ponuda se odnosi na prostor Bosne i Hercegovine. Na platformi je predstavljen širok spektar ponude u saradnji sa našim poslovnim partnerima. Sa aspekta ponuđača, nudimo mogućnost kreiranja korisničkog naloga nakon čega je ponuđač omogućen da kreira neograničen broj ponuda koje se odnose na turizam. 

Kako funkcioniše

Sa aspekta kupca/gosta

Dolaskom na domenu, korisnik može da istražuje ponude za sebe i ukoliko želi da kupi neku od odabranih ponuda, kreira korisnički nalog kao “Gost” te šalje rezervaciju koju nakon toga ponuđač provjerava i odobrava ili poništava. Ukoliko je rezervacija odobrena, korisnik bira najprikladniju opciju za kupovinu (na web stranici ili na licu mjesta). Gost dobija potvrdu na e-mail o svakom koraku vezanom za rezervaciju. 

Sa aspekta ponuđača/organizatora

Dolaskom na domenu, ukoliko ponuđač želi da postavi sopstvene usluge ili kapacitete na platformu, kreira korisnički nalog te nakon pristupa svom korisničkom računu, može kreirati onoliko ponuda koliko želi, ukoliko su u skladu sa pravilima koje nalaže putovaoBiH. Ponuđač odnosno organizator ponude može u svakom momentu vidjeti broj rezervacija, broj pregleda na ponudama i sve ostale podatke koji se tiču njegovih sadržaja. Kada zaprimi rezervaciju, dužan je da odobri ili otkaže rezervaciju. 

Opći uslovi korištenja

Opći uslovi korištenja se odnose na ponašanje kupaca i ponuđača. 

Gost/kupac – svaki korisnik platforme koji se registruju sa ciljem rezervisanja ponude
Ponuđač – svaki korisnik platforme koji nudi određenu vrstu usluge/smještaja

Uslovi korištenja za gosta/kupca
U skladu sa pravilima koja kreira i sprovodi putovaoBiH gosti su dužni da: 

 1. pri kreiranju korisničkog računa upisuju validne informacije te ukoliko se ustanovi da iste nisu validne, putovaoBiH ima pravo da obriše korisnički nalog
 2. rezervacije ponuda shvataju ozbiljno i ne vrše rezervacije iz razonode i sličnih povoda, a ukoliko se ustanovi da na bilo kakav način uznemiravaju ponuđače, putovaoBiH drži pravo da istim obriše korisnički račun i/ili blokira IP adresu
 3. poštuju uslove koje je ponuđač odredio i postavio, a koje se odnose na uslove napisane u opisu ponude
 4. poštuju vremenske rokove za plaćanje rezervisanih ponuda
 5. pri komuniciranju porukama sa ponuđačima, koriste kulturan način izražavanja bez uvreda i prostih riječi
 6. pri pisanju recenzija  na kulturan način ukažu na sopstveno iskustvo bez prostih, grubih i neprikladnih riječi
 7. poštuju uslove otkazivanja rezervacija

Uslovi korištenja za ponuđača
U skladu sa pravilima koje kreira i sprovodi putovaoBiH ponuđači su dužni da:

 1. pri kreiranju korisničkog naloga koriste validne informacije
 2. pri kreiranju ponude koriste tekst i fotografije čiji su autor ili imaju dozvolu za korištenje istih
 3. kreiraju vjerodostojne ponude, bez lažnih informacija kako bi bolje prodali svoju uslugu
 4. ponude redovno ažuriraju u skladu sa promjenama
 5. ažurno odgovaraju na pristignute rezervacije, a ukoliko se ustanovi da ponuđač ne ispunjava ovu obavezu, ponuda može biti uklonjena 
 6. pri komuniciranju porukama sa gostima,  koriste odgovarajući i prikladan rječnik
 7. ne dogovaraju sa gostima posebnu ponudu pri čemu daju kupcu povoljniju cijenu kako bi izbjegli odgovornosti prema putovaoBiH, čineći rezervaciju otkazanom na platformi

IZRIČITO JE ZABRANJENO

 • kreiranje lažnih ponuda 
 • davanje lažnih informacija
 • lažno predstavljanje, neispravni podaci pri registraciji
 • korištenje fotografija i tektova čiji autor nije korisnik ili nema pravo na njihovo korištenje
 • lažno rezervisanje konkurentskih sadržaja
 • dodatno naplaćivanje gostu za usluge koje nisu navedene na platformi
 • kreiranje lažnih korisničkih profila

Maksimalna zaštita

Svim korisnicima, kako gostima, tako i ponuđačima sadržaja želimo pružiti maksimalnu zaštitu od lažnih rezervacija, neodgovornog ponašanja i ostalih neugodnosti iz svijeta ugostiteljstva i turizma.

Upravo zbog toga uvodimo politiku tri (3) prijave koja će se odnositi na prijavu ili gosta ili ponuđača koji nije ispunio uslove fer poslovanja.

Ponuđač ima pravo da prijavi gosta/korisnika u sljedećim slučajevima:

 • nepojavljivanje gosta na dogovorenu rezervaciju
 • nedolično ponašanje gosta

Tri prijave nepojavljivanja – no show, znače brisanje korisničkog naloga za gosta.

Također, ukoliko gost prijavi ponuđača za

 • nedolično ponašanje,
 • otkazanu rezervaciju na licu mjesta (odobrena rezervacija na platformi, korisnik došao, ali ponuđača nema ili izjavi da su kapaciteti popunjeni)
 • skrivene troškove
 • promjenu cijena na licu mjesta 

Tri prijave ovakvog ponašanja znače brisanje ponude i korisničkog računa ponuđača sa platforme.

Uslovi otkazivanja rezervacija

Otkazivanje rezervacija od strane Ponuđača

U slučaju otkazivanja ugovorene usluge rezervacije smještajne jedinice od strane Ponuđača, a treće lice – kupac je prije toga uplatio ugovorenu uslugu putem PutovaoBiH platforme, u tom slučaju PutovaoBiH je dužan izvršiti povrat novca trećem licu – kupcu u iznosu 100% od uplaćene prodajne cijene ili u punom iznosu plaćenog avansa.

Ukoliko Ponuđač pravovremeno ne obavijesti treće lice – kupca, koji je platio ugovorenu smještajnu jedinicu putem PutovaoBiH platforme, da otkazuje predmetnu uslugu, u tom slučaju PutovaoBiH zadržava pravo da obriše korisnički profil Ponuđača na platformi i trećem licu kupcu vrši povrat novca u iznosu od 100% od ukupne prodajne cijene ili u punom izosu avansa.

Otkazivanje rezervacija od strane kupca u vremenu dužem od 48h prije početka rezervacije

Ukoliko je treće lice – kupac otkazao rezervaciju u vremenu dužem od 48 sati prije početka rezervacije smještajne jedinice, a prije toga je uplatio sredstva za ugovorene usluge kartično putem PutovaoBiH platforme u punom iznosu prodajne cijene, ili u punom iznosu avansa, ima pravo na povrat novca od strane PutovaoBiH u iznosu od 100% od ukupne prodajne cijene, odnosno od ukupnog iznosa avansa.

Otkazivanje rezervacija od strane kupca u vremenu kraćem od 48h prije početka rezervacije

Treće lice – kupac nema pravo na povrat uplaćene prodajne cijene ukoliko otkaže ugovorenu rezervaciju smještajne jedinice bez opravdanog razloga i u vremenu kraćem od 48 sati prije početka iste/og, iako je uslugu prije toga platio kartično putem PutovaoBiH platforme u punom iznosu prodajne cijene.

U slučaju otkazivanja rezervacije smještajne jedinice od strane trećeg lica – kupca u vremenu kraćem od 48 sati prije početka rezervacije, a prije toga je platio ugovorenu uslugu kartično putem PutovaoBiH platforme u iznosu avansa, u tom slučaju treće lice – kupac nema pravo na bilo kakav povrat novca bez obzira na okolnosti.

U tom slučaju, PutovaoBiH ima pravo da zadrži ukupan iznos provizije na avans koji iznosi 50%.

U slučaju otkazivanja rezervacije smještajnog kapaciteta od strane trećeg lica – kupca u vremenu kraćem od 48 sati prije ugovorene usluge, a prije toga je treće lice – kupac odabralo opciju plaćanja smještajne jedinice na licu mjesta, u tom slučaju PutovaoBiH i Ponuđač ne polažu pravo da traže povrat novca, međutim PutovaoBiH zadržava pravo na trajno brisanje korisničkog računa trećeg lica – kupca.

Otkazivanje rezervacija od strane kupca iz opravdanih objektivnih razloga

Ukoliko na strani trećeg lica – kupca nastupe objektivni opravdani razlozi (viša sila, bolest, smrtni slučaj u porodici, povreda i sl.) ugovorena rezervacija smještajne jedinice može se otkazati na njegov zahtjev i u vremenu kraćem od 48 sati prije  početka iste/og, ukoliko je prije toga  platio ugovorenu uslugu kartično putem putovaoBiH platforme u punom iznosu prodajne cijene.

U tom slučaju treće lice – kupac ima pravo na povrat novca u iznosu od 70% od ukupne prodajne cijene.

Za ocjenu opravdanosti otkazane ugovorene smještajne jedinice treće lice – kupac je dužan Ponuđaču dostaviti relevantne dokaze uz pismeno obavještenje o okazivanju iste/og.

Bez validnih dokaza, treće lice – kupac nema pravo povrata novca.

Odricanje od odgovornosti

putovaoBiH je platforma koja služi samo i isključivo za povezivanje korisnika/gosta i ponuđača turističkog kapaciteta/aktivnosti/događaja putem oglasa. To znači da putovaoBiH, niti bilo ko od naših agenata, ne odgovara za sljedeće:

 • direktno ili indirektno nastalu štetu i gubitke;
 • gubitak profita;
 • povrede časti i ugleda;
 • neispravne opisne informacije (neispravni kalendari dostupnosti, lažne fotografije, lažne recenzije);
 • štetu nastalu uslijed nemogućnosti korisnika da pristupi platformi;
 • bilo kakvu vrstu lične tjelesne povrede, smrti, ili oštećenja objekta za izdavanje
 • lični osjećaj nezadovoljstva, pogrešno interpretirane informacije, neodgovorno ponašanje
 • bilo kakvu štetu nastalu overbookingom (preklapanjem rezervacija), nepojavljivanjem gosta ili ponuđača;
 • sva dešavanja koja nisu pod našom kontrolom

PutovaoBiH će kao platforma za oglašavanje uvijek nastojati da poboljša iskustvo gosta/korisnika i ponuđača, ali ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu nepoštivanjem pravila platforme. Svaki korisnik platforme mora prihvatiti Uslove korištenja i ponašati se u skladu sa napisanim pravilima.

HALAL ODMORI - USLOVI KORIŠTENJA

O platformi

O platformi

Dio platforme putovaobih.com/halal-odmori/ je rezultat partnerstva platforme putovaobih.com, facebook grupe Halal odmori (za žene) i V. Badžak.

Kroz ovo partnerstvo je za članstvo facebook grupe Halal odmori (za žene) omogućen lakši način pronalaska idealnog smještaja  i osiguran bolji uvid u smještajne kapacitete koji ispunjavanju kriterije halal odmora a pri tome se u prvom planu misli na provjerene ponuđače sa smještajem uz potpunu privatnost i čistoću.

Kako funkcioniše

Sa aspekta kupca/gosta

Dolaskom na domenu, kupac može da istražuje ponude za sebe i ukoliko želi da kupi neku od odabranih ponuda, kreira korisnički nalog kao “Gost” te šalje rezervaciju koju nakon toga Agent prodaje provjerava i odobrava ili poništava. Ukoliko je rezervacija odobrena, korisnik bira najprikladniju opciju za kupovinu, te dobija podatke za uplatu avansa za rezervaciju u iznosu od 30% ukupne rezevacije. Rok za plaćanje avansa je tri (3) radna dana. Gost dobija potvrdu na e-mail o svakom koraku vezanom za rezervaciju. 

Sa aspekta ponuđača/organizatora

Dolaskom na domenu, ukoliko ponuđač/vlasnik nekretnine želi da postavi sopstvene usluge ili kapacitete na platformu putovaobih.com/halal-odmori/, javlja se putem telefona adminstratorici stranice g. Naidi M. Fazlić

Tel. 061583 640

Ili putem maila

halal.odmori@gmail.com

Maksimalna zaštita

Svim korisnicima želimo pružiti maksimalnu zaštitu od lažnih rezervacija, neodgovornog ponašanja i ostalih neugodnosti iz svijeta ugostiteljstva i turizma.

Upravo zbog toga uvodimo politiku tri (3) prijave koja će se odnositi na prijavu ili gosta ili ponuđača koji nije ispunio uslove fer poslovanja.

Agent prodaje ima pravo na osnovu informacija ponuđača da prijavi gosta/korisnika u sljedećim slučajevima:

– nepojavljivanje gosta na dogovorenu rezervaciju

– nedolično ponašanje gosta

Tri prijave nepojavljivanja – no show, znače brisanje korisničkog naloga za gosta.

Također, ukoliko gost prijavi ponuđača za

– nedolično ponašanje,

– otkazanu rezervaciju na licu mjesta (odobrena rezervacija na platformi, korisnik došao, ali ponuđača nema ili izjavi da su kapaciteti popunjeni)

– skrivene troškove

– promjenu cijena na licu mjesta 

Tri prijave ovakvog ponašanja znače brisanje ponude  ponuđača/vlasnika nekretnine sa platforme.

– Vlasnik nekretnine je obavezan da postavi cijenu bez ikakvih skrivenih troškova kako kupce  ne bi doveo u zabludu.

– Vlasnik nekretnine garantuje da je vlasnik dostavljenih fotografija.

– Agent prodaje djeluje kao posrednik između Vlasnika nekretnine i trećeg lica – kupca.

– Halal odmori (agent prodaje) je odgovoran za korektno i adekvatno posredovanje u skladu sa pravnim propisima koji su na snazi.

– Dužnost Ponuđača- vlasnika nekretnine je i da naplati troškove boravišne takse trećih lica – kupaca  smještenih u njegovim kapacitetima posredstvom Agenta prodaje.

Uslovi otkazivanja rezervacije smještajne jedinice

Kupac rezervaciju može otkazati bez naknade do 14 dana prije početka realizacije ugovorenih usluga uz povrat cjelokupnog iznosa avansa, umanjen za trošak transakcije.

Vlasnik nekretnine može otkazati rezervaciju do mjesec dana prije dolaska u iznimnom slučaju uz povrat cjelokupnog iznosa avansa.

Kupac nema pravo na povrat uplaćenog avansa ukoliko otkaže ugovorenu rezervaciju smještajne jedinice bez opravdanog razloga i u vremenu kraćem od 14 dana prije početka iste.

Uz dostavljanje adkevatnih dokaza, kupac može otkazati rezervacije u slučaju objektivnih opravdanih razloga (viša sila, bolest, smrtni slučaj u porodici, povreda i sl.) do 5 dana pred dolazak. U ovom slučaju kupac ima pravo na povrat avansa u iznosu od 100%, umanjenog za trošak transakcije.

Za ocjenu opravdanosti otkazane ugovorene smještajne jedinice kupac je dužan na putovaobih.com/halal-odmori/ dostaviti relevantne dokaze uz pismeno obavještenje/zahtjev o otkazivanju iste/og.

Otkazivanje rezervacija od strane Ponuđača

U slučaju otkazivanja ugovorene usluge rezervacije smještajne jedinice od strane Ponuđača, a treće lice – kupac je prije toga uplatio ugovorenu uslugu žiralno u iznosu avansa ili kartično u iznosu avansa putem PutovaoBiH/halal-odmori/ platforme, u tom slučaju Agent prodaje je dužan izvršiti povrat novca trećem licu – kupcu u iznosu 100% plaćenog avansa ili po želji kupca ponuditi mu alternativni smještaj istih ili boljih karakteristika.

Ukoliko Ponuđač ne obavijesti Agenta prodaje minimalmo mjesec dana prije datuma rezervacije da otkazuje predmetnu uslugu iako je treće lice/kupac uredno izvršio plaćanje avansa u tom slučaju Agent prodaje zadržava pravo da obriše oglas za smještajnu jedinicu Ponuđača, te zadrži cjelokupnu Ponuđačevu zaradu za taj mjesec i trećem licu kupcu vrši povrat novca u iznosu od 100% uplaćenog avansa ili po želji kupca ponudit mu alternativni smještaj istih ili boljih karakteristika.

Odricanje od odgovornosti

putovaobih.com/halalodmori/ je platforma koja služi samo i isključivo za povezivanje korisnika/gosta i ponuđača turističkog kapaciteta/aktivnosti/događaja putem oglasa. To znači da putovaobih.com/halalodmori/, niti bilo ko od naših agenata, ne odgovara za sljedeće:

 • direktno ili indirektno nastalu štetu i gubitke;
 • gubitak profita;
 • povrede časti i ugleda;
 • neispravne opisne informacije (neispravni kalendari dostupnosti, lažne fotografije, lažne recenzije);
 • štetu nastalu uslijed nemogućnosti korisnika da pristupi platformi;
 • bilo kakvu vrstu lične tjelesne povrede, smrti, ili oštećenja objekta za izdavanje
 • lični osjećaj nezadovoljstva, pogrešno interpretirane informacije, neodgovorno ponašanje
 • bilo kakvu štetu nastalu overbookingom (preklapanjem rezervacija), nepojavljivanjem gosta ili ponuđača;
 • sva dešavanja koja nisu pod našom kontrolom

putovaobih.com/halalodmori/ će kao platforma za oglašavanje uvijek nastojati da poboljša iskustvo gosta/korisnika i ponuđača, ali ne odgovara ni za kakvu štetu nastalu nepoštivanjem pravila platforme. Svaki korisnik platforme mora prihvatiti Uslove korištenja i ponašati se u skladu sa napisanim pravilima.